30 Kasım 2023 Perşembe 00:01
Ana Sayfa / Jingle (sayfa 5)

Jingle

Jinglestop tarafından hazırlanmış jingle çalışmalarına ait örnekleri burada bulabilirsiniz.

Jingle’dan Doğan Marka Bilinirliği

Bir bilmecem var çocuklar”, “Müjde, müjde size”, “Mintax’la canım Mintax';la”, “Ho ho ho Hover… Süpürür döver”, “Yöneticimiz uyuyor mu? .. ” 80’lerin, hatta 70’lerin reklam sloganları bugün bile, o reklamlarla büyümüş birçok insan için hala sohbet konusudur. Hafızalardan silinmeyen bu sloganların akılda kalmasının tek nedeni, kuşkusuz sloganın kafiyesi ve cıngılı… Yukarıda saydığımız reklamların film akışını hatırlayan nadirdir ama müzik ve sloganlar hiç unutulmaz. Sloganı hatırlatan da asıl olarak müziktir, ya da daha doğru tabirle jingle. Bugün akıllarda yer eden sloganlara uyumlu cıngıl yaratma işine, pazarlamada “markaya müzikal kimlik kazandırma” adı veriliyor. Bu cilalı tanımlama, cıngıl hazırlamanın bir iş kolu haline gelmesini de beraberinde getiriyor. Tanımlama doğru elbette. Zaten pazarlama uzmanları da 30-40 saniyelik bir müziğin markayı hatırlatma, bilinirliği artırma tüketicinin yayınlanan mecraya bakmasını sağlama, ürünü akla getirme gibi pek çok etkisi bulunduğuna işaret ediyor. Markalara kuşaklar boyu hatırlarıma vaadi sunan cıngıl, küçük bir ekonomi yaratan ve müzik bilgisinin ötesinde farklı bir uzmanlık gerektiren bir iş alanı. Ayrı bir uzmanlık diyoruz çünkü marka konseptiyle örtüşen besteler yapabilmek için engin bir müzik bilgisine sahip olmak yetmiyor. Aynı zamanda pazarlama, sosyoloji ve psikolojiden anlamak, rakipleri iyi tanımak, tüketici eğilimlerini bilmek, trendleri takip etmek, bol bol seyahate çıkmak ve her şeyden önemlisi araştırmaya ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Reklamlarda aynı sloganı veya müziği farklı mecralarda sıkça yayınlamak markanın bilinirliliğini artırdığı gibi kolay hatırlanmasına da neden oluyor. Müziğin beynimizde yer eden ve bilinç altı seviyede duygularımızı tetikleyen bir özelliği vardır. Bu yönüyle “Jingle” yani müzikle desteklenen kısa mesajlı ezgi, 1920’lerden günümüze kadar dünya çapında reklamcılar ve reklam verenler tarafından en çok tercih edilen method olmuştur. Marka bilinirliğini oldukça arttırmalarının yanı sıra çok uzun ömürlü olmalarının tercih edilmelerindeki etkisi büyüktür. Son yirmi yılda yapılan bazı reklam jingleları etkilerini hala kaybetmemiş, dillere dolanmıştır. “Bir bilmecem var çocuklar, Müjde müjde size, alsak alsak bedavaya ne alsak” dendiğinde hemen malum …

Okumaya Devam Et »

Jingle Yapımı – Jingle Nasıl Yapılır?

Jingle Nasıl Yapılır

Jingle Yapımı Bu bölümde öncelikle jingle yapımı sürecini şekillendiren üç farklı yapım biçiminin telif hakları yönünden incelenmesine yer verilecektir. Bu inceleme sonrasında, bu üç yapım biçimi içinden, reklam ajanslarının çalışmayı en çok tercih ettikleri reklam müziği yapım biçimi olan, cıngıl şirketlerinin reklam müziği yapımı dikkate alınarak, reklam müziği şirketlerinin yapısı ele alınacaktır. Bu aşamanın ardından ise cıngıl şirketlerinin reklam müziği yapım süreci gözden geçirilerek reklam müziklerinin yapısına odaklanılacaktır. Televizyon, radyo, cep telefonu, internet gibi farklı mecralarda kullanım alanı olan reklam müziklerinin üç türlü yapım biçiminden söz etmek mümkündür. Bunlardan en bilindik ve tercih edilir olanı, ajansların hazırlamakta oldukları bir reklam projesine yönelik müzik üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla bir cıngıl şirketine ya da şahıslara başvurmasıdır. Bu yöntemde bir reklam müziği, ajansların cıngıl şirketlerine ya da şahıslara sunduğu reklam projesine yönelik olarak özgün bir şekilde üretilmektedir. İkinci yöntem ise, bir müzisyene ya da müzik grubuna ait orijinal bir müzik parçasının orijinal olarak ya da yeniden düzenlenmiş-aranje edilmiş hali ile bir reklam filminde kullanılmasıdır. Bu durumda bir parçanın orijinal halinin kullanılmaması halinde, ajanslar gerekli telif haklarını edinmiş oldukları bir müzik parçasının aranje edilmesi için, cıngıl şirketlerine ya da şahıslara başvurmaktadırlar. Söz konusu olan üçüncü yöntem ise, yalnızca reklam, jenerik, film, belgesel gibi alanlarda kullanılmak üzere üretilerek stoklanmış müziklerin bulunduğu müzik bankalarına başvurmaktır. Reklam müziklerinin bu farklı yapım biçimlerine yönelik olarak, bir reklam müziğine dair telif hakları farklı şekillerde tezahür etmektedir. Orijinal bir müzik parçasının bir reklam projesine yönelik olarak kullanılması durumunda, ajanslar bir müzik eserinin sahip olduğu, yayım (edisyon) şirketi ve besteci-söz yazarına yönelik hakları içeren eser sahibi hakları ile yapım şirketi ve yorumcuya yönelik hakları içeren komşu hakların her ikisine dair gerekli telif ücretlerini ödemek durumundadırlar. Dolayısıyla ajanslar böylesi bir durumda orijinal bir müzik eserinin bestecisi ve söz yazarına ve bağlı olduğu yayım şirketine, eserin kaydedildiği plak-yapım şirketine ve eğer müzik eseri bestecisi-söz …

Okumaya Devam Et »

Jingle Nedir?

Jingle Nedir?

Jingle nedir? Radyo ve televizyon reklamı için yazılıp düzenlenmiş, akılda kalıcı ve dinleyenlerin dikkatini çekebilecek özelliklere sahip sözlü melodiye jingle adı verilir. İyi bir jingle yazmak, iyi bir şarkı bestelemekle yakından ilgili olmakla beraber, reklamcılık konusunda etraflıca bilgi sahibi olmayı da gerektirir.Reklam müziği yazma işlemi, diğer büyük iş kollarında olduğu gibi önemli ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bir reklamda müzik uygulanıp uygulanmaması, reklam ajansının müzik kullanımındaki istek ve deneyimi ile reklamın bütçesine bağlıdır. Eğer gerekli şartlar mevcutsa reklam müziği reklama aşağıdaki şekillerde uygulanır. Etkili bir jingle yazımı için; Ürünü Tanımak: Jingle ile satılacak olan nedir? Bir hizmet mi? Bir ürün mü? Bir şirket mi? Ne yaparlar? Ürünü kendi türünde diğerlerinden farkı yapan nedir? İsme odaklanmak: Jingleda ürünün, kampanyanın ya da firmanın ismi sistemetik olarak vurgulanmalıdır. Eğer ürünün adı müşterinin (dinleyicinin) kafasında tekrar ederse bu kişinin tüketim alışkanlıklarında etkileyici olur. Bu yöntemle yapılmış başarılı bir jingleda tüketici, ürünün muadillerini bile jingle’ı yapılmış ürünün ticari adıyla çağırabilir. (Ciflemek, peçetenin solo olarak adlandırılması vb.) Sloganı müzikleştirmek (Müzikal Kimlik): Melodilerin kelimelerden daha fazla akılda kaldığı bilimsel bir gerçektir. Bu sebeple bir jingle’ı hatırlamak bir sloganı hatırlamaktan daha kolaydır. İyi bir jingle; kısa, anlaşılması kolay, fark edilebilir ve hatırlanabilir olmalıdır. Jingle Çalışmalarımıza Ait Referanslar

Okumaya Devam Et »
Radyo