13 Haziran 2024 Perşembe 19:04
Ana Sayfa / Etiket Arşivi: Müzik ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Etiket Arşivi: Müzik ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

KANUN NO: 5846 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (*) Kabul Tarihi: 5 Aralık 1951 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Aralık 1951 – Sayı: 7981 3.t.Düstur, c.33 – s.49 _____ (*) 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü ile eklenen Ek Madde 6 hükmü gereğince, bu Kanunda geçen “Kültür ve Turizm” ibareleri “Kültür” olarak değiştirilmiştir. _____ BİRİNCİ BÖLÜM FİKİR VE SANAT ESERLERİ A) TARİF : AMAÇ MADDE 1.- (Değişik madde ve başlığı: 4630 – 21.2.2001 / m.1) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. KAPSAM MADDE 1/A.- (Ek: 4630 – 21.2.2001 / m.2) Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır. TANIMLAR MADDE 1/B.- (Ek: 4630 – 21.2.2001 / m.2) Bu Kanunda geçen tanımlardan; a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini, b) Eser sahibi: Eseri meydana getiren (…) (*) kişiyi, _____ (*) Madde 1/B nin (b) bendinde yer alan “gerçek” ibaresi, 12.3.2004 tarih ve 25400 sayılı R.G.’de yayımlanan, 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunun 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. _____ c) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini, d) Derleme eser: Özgün …

Okumaya Devam Et »
Radyo