13 Haziran 2024 Perşembe 20:31
Ana Sayfa / Etiket Arşivi: Burak Eşkin

Etiket Arşivi: Burak Eşkin

Hdiptvserver.com Hakkında Suç Duyurusu

DUYURU

Beste hakları Jingle Stop Müzik Yapım’a ait olan kimi çalışmalarımızın, izinsiz şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. “http://www.hdiptvserver.com” , “http://www.hdiptv.gen.tr/” “http://www.webtvplay.com/” , “http://iptvcccam.net/” , “http://iptvcccam.gen.tr/” , “http://webtvplay.com/” adresli internet sitelerinde beste hakkı tarafımıza ait olan bir eserimizin, “Tanıtımı Dinle” linki altında “yeni.wav” isimli reklam yapımda izinsiz olarak hukuka ve kanunlara aykırı şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Ancak söz konusu eserin beste/söz sahibi sıfatıyla FSEK’e göre hak sahibi olmamıza rağmen, eserimizin kullanımı için tarafımızdan izin alınmamıştır. Bu sebeple ilgili web sitesi sahipleri hakkında hukuki işlem başlatılmış ve servis sağlayıcılara erişim engeli için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun konuyla ilgili yaptırımları çok açıktır. “Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.) Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: 1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz. 3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. “ Duyurulur.

Okumaya Devam Et »
Radyo